כמה פרטים אחרונים

לפני שאנחנו מדברים יש כמה שאלות אחרונות שנשמח לקבל עליהן תשובה